บัลลังก์หมอยาเซียน

บัลลังก์หมอยาเซียน

4.1
1983 บท
ต่อเนื่อง
พระชายาทูลหัวของข้า

พระชายาทูลหัวของข้า

3.5
45 บท
ต่อเนื่อง
แพทย์หญิงร้อยพิษ

แพทย์หญิงร้อยพิษ

4.4
40 บท
ต่อเนื่อง
ภรรยาวาสนาดี

ภรรยาวาสนาดี

4.2
60 บท
ต่อเนื่อง
ยอดหญิงอันดับหนึ่ง

ยอดหญิงอันดับหนึ่ง

3.7
85 บท
ต่อเนื่อง
สัญญารักข้ามภพ

สัญญารักข้ามภพ

1
2 บท
ถูกจบ
เนตรมฤคี

เนตรมฤคี

3.8
21 บท
ถูกจบ
คุณหนูเอกพลิกสวรรต์

คุณหนูเอกพลิกสวรรต์

4.2
40 บท
ต่อเนื่อง