ชีวิตจักรพรรดิของข้า

ชีวิตจักรพรรดิของข้า

4.2
60 บท
ต่อเนื่อง
ยอดหญิงอันดับหนึ่ง

ยอดหญิงอันดับหนึ่ง

3.8
85 บท
ต่อเนื่อง
สัญญารักข้ามภพ

สัญญารักข้ามภพ

0
2 บท
ถูกจบ
ภรรยาวาสนาดี

ภรรยาวาสนาดี

4.1
60 บท
ต่อเนื่อง
แพทย์หญิงร้อยพิษ

แพทย์หญิงร้อยพิษ

4.5
40 บท
ต่อเนื่อง
เนตรมฤคี

เนตรมฤคี

3.8
21 บท
ถูกจบ
พระชายาทูลหัวของข้า

พระชายาทูลหัวของข้า

3.5
45 บท
ต่อเนื่อง