เล่ห์รัก ท่านประธาน นิยาย บท 1204

ด้วยเหตุผลบางประการ เรื่องราวก็ได้จบลง ณ ที่นี้

ฉันอยากจะขอกล่าวบอกลาพวกคุณทุกคน

เรื่องราวนี้เริ่มแต่งขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี 2018 และดำเนินมาถึงตอนสุดท้ายในวันที่ 31 ธันวาคมปี 2020

ใช้เวลาเดินทางกว่าสองปีกับอีกเจ็ดเดือน

ช่างเป็นการเดินทางที่ยาวนานยิ่งนัก

ขอขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนตลอดเส้นทาง

แล้วเจอกันค่ะ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผู้อ่านเกี่ยวกับนิยาย: เล่ห์รัก ท่านประธาน